پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
مدیران

مدیران Managers

     کلاس های ضمن خدمت مخصوص مدیران ارادات و سازمان های دولتی استان مازندران

توجيهي بدو خدمت

توجيهي بدو خدمت Service

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین online Test

آزمون آنلاین